3. Каква е диетата при диабет тип 2?

Лечението на диабета от 2-и тип е стъпаловидно. Започва се с диета и спазване на активен двигателен режим, ако тези мерки не дадат резултат, към лечението се добавят лекарства от различни групи, които могат да се комбинират; когато и тези медикаменти се окажат недостатъчни за поддържане на кръвната захар в нормални стойности в лечението се включва инсулин; много често инсулинът се прилага в комбинация с някои от използваните преди това лекарства. Обучението, самоконтролът и проследяването от лекар-специалист са също важни елементи от лечението на 2-и тип диабет.

 

Диета при 2-и тип диабет - тъй като преобладаващата част от болните от 2-и тип диабет страдат от андроидно затлъстяване диетата трябва да осигури хипокалоричен режим за пациентите с наднормено тегло; храната трябва да осигурява 15-20 kcal/кг идеално тегло дневно. Всички останали особености и препоръки към диетата са същите както при диабет тип 1.

 

Двигателен режим - двигателните активности трябва да са адекватни на енергийния прием за да има нормален енергиен баланс, препоръчва се добре изразена физическа активност във всяка разновидност. Физическата активност както и отслабването на тегло водят до повишаване на чувствителността на клетките към инсулина. На диета и активен двигателен режим се разчита около 1-3 месеца (индивидуално). Ако тези мерки не постигнат желаното нормализиране на кръвната захар се включват перорални антиадиабетни средства.