1. Как се прилага инсулин при диабет 2-и тип?

Лечението с инсулин при този тип диабет идва след неуспех на изброените дотук методи и средства. В много случаи инсулинът се прилага в комбинация с някои от изброените вече лекарства. При втори тип диабет се прилагат обикновено смесени инсулини. Това за България са Mixtard 10, 20, 30, 40 и 50 (числото показва процента на бързодействащия инсулин в сместа), Humulin M1, M2, M3 и M4 (отново различни съотношения) и Comb (Rapid+Basal с 25% дял на бързодействащия).

 

При 2-и тип диабет обикновено към съществуващото досега лечение се добавят една или две инжекции интермедиерен инсулин. Започва се с вечерна доза и ако се наложи се добавя и сутрешна. Ако са високи стойностите на кръвната захар след нахранване се прилага двукратно смесен инсулин. При по-младите болни от 2-и тип диабет може да се прилага схема на инсулинолечение както при 1 тип.