7. Кога се появяват оплакванията при диабет?

Оплакванията при захарен диабет тип 1 се появяват обикновено в детска или юношеска възраст. Симптомите се изявяват изведнъж, за кратък период от време (този момент настъпва, когато повече от 80% от бета клетките на панкреаса, произвеждащи инсулин, бъдат унищожени). Преди това болните нямат никакви оплаквания. Обикновено отначало се появява бързо отслабване без загуба на апетит, засилено отделяне на урина, болните започват да стават през нощта за да уринират, без да са правили това преди и т.н.; нерядко първата изява може да е по-дискретна, напр. унесеност и по-трудно концентриране на детето. В част от случаите 1 тип диабет се изявява направо с кетоацидоза и евентуално настъпваща след нея загуба на съзнание и кома (понякога това може да бъде първия забелязан белег, а не въобще първият симптом на болестта). Явява се гадене и повръщане, дъхът на болните мирише на ацетон или на плодове, постепенно болният губи съзнание, може да се появи и гърч. Кетоацидозата причинява подкиселяване на кръвта, вследствие на това, че клетките превключват добива на енергия от глюкоза към други енергийни източници.

Оплакванията при захарен диабет тип 2 настъпват постепенно, това се дължи на по-плавното развитие на инсулиновата резистентност, със съпровождащата повишена продукция на инсулин, до изчерпването капацитета на бета клетките на панкреаса и абсолютния инсулинов недоимък. Класически заболяването се развива в зряла и напреднала възраст (над 45 години), у хора страдаща от затлъстяване (често в комбинация с други болестни състояния, заедно обозначавани като метаболитен синдром Х-виж по-горе). Често болният може да страда от диабет дълги години преди да разбере за това. Понякога силното обезводняване, причинено от високо ниво на кръвната захар (провокирани или не от друго заболяване) може да причини животозастрашаващото състояние хиперсомоларен некетонен синдром и кома, които наподобяват симптомите на диабетната (хипергликемична , кетоацидозна) кома и това да бъде първата изява на болестта.