6. Кога се налага да потърсите лекарска помощ?

Потърсете лекарска помощ ако страдате от внезапно или постепенно появила се силна и постоянна жажда, често и в голямо количество уриниране, необяснима загуба на тегло, гадене и повръщане, замаяност, обърканост или някои от изброените по-горе симптоми на захарния диабет. Болните от захарен диабет (както тип 1 така и тип 2) трябва да посещават редовно лекар-специалист, за да се осъществи прецизен контрол над кръвната захар и да се предотврати или забави развитие на диабетни усложнения.

С различна спешност лекарска помощ трябва да се потърси и при белези за развитие на някои от острите и хронични усложнения на захарния диабет (Виж "Кои са най-честите усложнения на захарния диабет?" и "Какво може да се направи за да се предотврати или забави развитието на усложненията на захарния диабет?")