4. Как се поставя диагнозата?

Ако лекарят Ви преглежда за първи път, той ще Ви разпита внимателно за точната характеристика на Вашите оплаквания, тяхната давност и начин на изява, наличие на болни от диабет в семейството, наличие на други рискови фактори (злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, високо кръвно налягане, затлъстяване, висок холестерол. сърдечно-съдово заболяване и др.), начина на хранене и живот (физическа активност, вредности), наличие на други минали или съпровождащи заболявания, прием на лекарства, алергии и т.н.

След това лекарят ще Ви прегледа обстойно, като следи за наличието на видими белези както на заболяването диабет, така и на рисковите фактори за развитието му и неговите усложнения (напр. влажност и еластичност на кожата, състояние на охраненост, затлъстяване, рагади, мехурчета, язви или белези на възпаление по кожата и др.).

В допълнение на този първоначален преглед лекарят ще измери кръвното налягане и ще проследи пулсациите на големите артерии в тялото. Ако информацията от прегледа дотук (наличие на рискови фактори, наличие на характерни за диабета симптоми или усложнения) предполага наличие на захарен диабет, лекарят ще назначи извършването на редица изследвания.

Най-опростено, изследванията могат да се разделят на две групи:

  • първа група - измерва чрез различни методи нивото на кръвната захар (глюкозата в кръвта) и е от решаващо значение за поставянето на диагнозата "захарен диабет"
  • втора група - определя типа, тежестта и стадия на заболяването, степента на засягане на важните органи, развитието на усложнения и т.н.