3. Как се определя кръвната захар?

Съществуват няколко метода, всеки от които има определена диагностична стойност:

  • бърз метод чрез фабрични лентички - това е бърз, скринингов тест (за масово, отсяващо, профилактично приложение), който може да се прилага в домашни или амбулаторни условия. След убождане на върха на някой от пръстите, капка кръв се накапва върху специална лентичка и последната се вкарва в апарат, наречен глюкомер. След секунди на дисплея на апарата се появява стойността на кръвната захар в mmol/l. Този метод е сравнително неточен (до 10% грешка) и затова не се използва за окончателно поставяне на диагнозата. Неговата роля е да отсее тези хора, които се нуждаят от по-прецизно изследване. Убождането и измерването на кръвната захар с лентичка и глюкомер се използват често за следене на стойностите на кръвната захар от самите диабетици в домашни условия.
  • кръвна захар на гладно - този метод се осъществява след вземане на венозна кръв в лаборатория; "на гладно" означава, че пациентът не е приемал никаква храна или течности 8 часа преди изследването. Според Световната Здравна Организация (СЗО) двукратно (при две различни изследвания, обикновено в различни дни) установяване на кръвна захар на гладно над 7 mmol/l означава наличие на захарен диабет. Тъй като стойностите на кръвната захар се влияе от много фактори, изследването се повтаря в два различни дни. При всяко от изследванията болният не трябва да е консумирал храна или напитки през последните 8 часа (прави се сутрин), да не е болен (вкл. "настинал", с висока температура и др.) и да не е приемал лекарства, които могат да повлияят нивото на глюкозата.
  • случайно измерване на кръвна захар - след вземане на кръв в лаборатория се изследва кръвната захар без пациента да е гладувал; установяване на стойност на глюкозата в кръвта над 11, 1 mmol/l означава захарен диабет.