1. Какви са изследванията за определяне типа на диабета?

За определяне на типа на диабета (1-и или 2-и тип) се извършват високо специализирани стимулационни тестове, при които в кръвта се въвеждат вещества, стимулиращи секрецията на инсулин; възоснова на резултатите се преценя дали налице е абсолютна липса на инсулин или относителен недоимък:

изследване на автоантитела - това е високо специализирано изследване, което търси в кръвта ненормални автоантитела, насочено срещу бета клетките на панкреаса; наличието на такива антитела категорично говори в полза на 1-и тип диабет, отсъствието им обаче не означава задължително 2-и тип диабет.

изследване на гликиран хемоглобин (HbA1C) - това също е високоспециализирано изследване, което дава ретроспективна информация за стойностите на кръвната захар в последните 3 месеца; високата глюкоза образно казано "залепва" за хемоглобина на червените кръвни клетки, които живеят средно 3 месеца. Това изследване дава важна информация относно контрола на кръвната захар при озъществяване на лечение. Нормалните стойности на HbA1C са под 6,1%, а стремежът при диабетиците е стойностите му да бъдат под 6,5%. Висока стойност на HbA1C означава високи стойности и лош контрол на кръвната захар през последните 3 месеца. Стойностите на HbA1C са свързани и с риска за развитие на диабетна микроангиопатия (увреждане на най-малките кръвоносни съдове), всяко намаление на HbA1c 1% намалява този риск с 10%.

изследване на холестерол, триглицериди, "добър" (HDL) и "лош" (LDL) холестерол за преценка наличието на допълнителни нарушения в обмяната и наличие на т.нар. "метаболитен синдром Х"

изследване на глюкоза в урината - нормално в урината няма гкюкоза; положителният тест за глюкоза в урината обикновено означава висока стойност на кръвната захар; бъбреците на всеки човек имат "праг"-стойност на кръвната захар, над който пропускат глюкоза в урината; обикновено този праг е между 9 и 11 mmol/l; този праг се понижава в изсвестна степен по време на бременност.

изследване на микроалбумини в урината - това е специфичен тест за установяване на ранно бъбречно увреждане (то се получава вследствие поражението на малките кръвоносни съдове на бъбречната кора)

изследване на вибрационна чувствителност - това е тест за функцията на периферните нерви на крайниците, те често са увредени при захарния диабет

изследване на очни дъна - извършва се след разширяване на зениците с апарат, наречен "офталмоскоп", преценя се наличието на диабетна ретинопатия, нейния вид и т.н.