3. Какво представлява втовричния диабет?

Като "вторичен диабет" се обозначават редица състояния, характеризиращи се с постоянно високи стойности на кръвната захар, получени в резултат на други заболявания или вследствие прием на някои лекарства. Вторичен диабет се развива например, когато клетките, произвеждащи инсулин в панкреаса, са унищожени от заболявания като хроничен панкреатит (хронично възпаление на задстомашната жлеза, най-често предизвикано от дълготрайна злоупотреба с алкохол), травма или хирургично отстраняване на жлезата.

Вторичен диабет може да се развие вследствие на редица хормонални разстройства като прекомерно производство на растежен хормон (акромегалия) и болест на Къшинг. Най-честите лекарства, които могат да предизвикат или да "отключат" захарен диабет са системно прилаганите кортикостероиди.

Освен диабет, съществуват и понятия като "влошен контрол на кръвната захар", "влошен глюкозен толеранс" и "предиабет". При тези състояния кръвната захар показва по-високи от нормалните стойности, но те не надвишават стойностите, над които се говори за захарен диабет. Тези състояния се разграничават чрез специални изследвания и всяко от тях означава висок риск за развитие на диабет тип 2, сърдечно съдово заболяване или мозъчен инсулт.

Предиабетните състояния могат да се лекуват или контролират с помощта на правилна диета, намаляване на телесното тегло и спазване на активен физически режим. Тези мерки могат да предотвратят или забавят развитието на захарен диабет тип 2.