6. Какво включва предоперативното планиране и подготовка?

Имплантирането на изкуствена тазобедрена става изисква значително предоперативно планиране и подготовка. След като след щателно разясняване на пациента на всички споменати по-горе рискове и ползи, решението за операция и момента на извършването и е взето, се предприемат следните стъпки:

  • основен и прецизен преглед за общото състояние на болния
  • извършване на пълен набор от изследвания като пълна кръвна картина, биохимични показатели, даващи информация за работата на бъбреците и черния дроб, ЕКГ, рентгенови снимки на сърце и бял дроб и др.
  • преценка на състоянието от специалисти като кардиолог и анестезиолог: наличието на сериозни заболявания като сърдечна недостатъчност, артериална хипертония (високо кръвно налягане), захарен диабет и др. изискват определена подготовка на болния, а понякога могат и да отхвърлят решението за операция.
  • преценка на досегашния прием на лекарства от страна на болния: противовъзпалителните и повечето обезболяващи лекарства (от групата на нестероидните противовъзпалителни средства) се спират поне седмица преди операцията за да се избегне риска от засилено кървене по време на операцията.
  • осигуряване на кръв за кръвопреливане: тазобедреното ендопротезиране е тежка операция, свързана със значителна кръвозагуба, което обикновено налага кръвопреливане. По лекарска преценка пациентът може да бъде подготвен за т.нар. "автохемотрансфузия", което представлява взимане и съхраняване на собствена кръв от пациента известно време преди операцията и последващото и преливане по време или след операцията, с което се избягват всички рискове на кръвопреливането от чужд донор.
  • понякога поради риска от тромбоемболични инциденти още преди операцията се започва профилактика на тромбообразуването, която продължава известно време след операцията (в зависимост от възрастта и състоянието на пациента тази профилактика може да продължи от половин до 3 месеца).

Още преди операцията трябва да бъдат осигурени условия за долекуване на болния в домашни условия или в специализирано здравно заведение. Тук се включва поддържане на добре хигиена, раздвижване и обучение в ходене, продължаване на профилактиката против тромбообразуване на кръвта и др.