10. Какво представлява тазобедрената става?

Тазобедрената става е една от големите стави в човешкото тяло. Чрез нея долният крайник се свързва към трупа на тялото. В тазобедрената става вземат участие бедрената кост (фемур) и тазовата кост. Бедрената глава (окръгления горен край на бедрената кост) "влиза" в ацетабулума ("оцетник", ставната ямка) на таза. Бедрената глава се свързва с тръбестото тяло на бедрената кост чрез участък, наречен бедрена шийка. Бедрената глава и повърхността на ацетабулума са покрити със ставен хрущял. Ставата се стабилизира от хрущялен пръстен (лабрум) и някои съединително-тъканни връзки.

Отвън ставата е изолирана от съединителнотъканна обвивка (ставна капсула). Ставната кухина е изпълнена с оскъдно количество вътреставна течност, която улеснява приплъзването на хрущялните ставни повърхности. Тазобедрената става позволява голяма свобода на движенията и същевременнo пренася тежестта на тялото върху долния крайник. В ставата се извършват движения в три равнини: сгъване и разгъване на долния крак, отвеждане и привеждане към тялото, въртене навън и навътре.

Повече информация за ставите на долен крайник може да намерите ТУК.