7. Какво най-общо представлява операцията?

Операцията се извършва под обща (пациентът се намира в пълно безсъзнание и е на изкуствено дишане) или регионална упойка. При възможност се предпочита регионалната, която може да бъде спинална, епидурална или комбинирана, прави се чрез убождане със специална игла в гръбначния стълб и осигурява пълна безчувственост и обездвиженост на пациента от кръста надолу. По същото време пациентът е в пълно съзнание и по негово желание или лекарска преценка може да бъде седиран ("приспан", да бъде намалена тревожността и страха му).

Съществуват различни хирургични варианти за извършване на операцията. Най-общо се достига до естествената колянна става, отваря се ставната капсула, изрязват се менискусите и кръстосаните връзки (задната се запазва при имплантиране на протеза със запазване на задна кръстосана връзка), след което след редица измервания се изрязва част от костта с прикрепения към нея увреден хрущял както от бедрото така и от големия пищял. По подобен начин се обработва и ставната повърхност на колянната капачка. Върху така обработените кости се закрепват с помощта на костен цимент бедрената и тибиална компоненти (и компонентата на капачето ако се протезира и тази кост). След прецизни измервания се подбира и поставя върху тибиалната компонента полиетиленов инлей (вложка). Изкуствената става се сглобява и се проверява оста на крайника и обема на движение. Техниката на операцията позволява напълно или в голяма степен коригиране на предоперативното изкривяване на крака в коляното навътре или навън. Зашиват се отделените или прерязани тъкани и се затваря оперативната рана. Компонентите на изкуствената става съществуват в различни варианти и размери. Точният избор във всеки отделен случай се базира на предварително замерване на базата на рентгенови снимки и преценката по време на операцията.

Напоследък сред лекарските и пациентски среди е модерно да се говори за миниинвазивно колянно ендопротезиране. Това е специална техника на поставяне на изкуствените стави, озигуряваща минимално травмиране на тъканите, по-бързо възстановяване на пациента и много по-малък видим кожен белег.Мининвазивната техника изисква специален скъп инструментариум и е приложима само при определени пациенти.

От известно време колянното ендопротезиране в развитите страни (вече техниката може да се прилага и в България) може да се извършва под контрола на т.нар. "компютърна навигация", която осигурява най-точното имплантиране на компонентите на изкуствената става с цел възможно най-добра функция и най-дълъг живот на импланта. Методът на компютърната навигация не винаги е предпочитан, като всеки метод той има своите показания.