1. Обобщение

Проблемите на съня в детска и юношеска възраст се изучават трудно. Има много малко изследвания в тази област, изследваните групи са малки, периодите на наблюдение също не са достатъчно дълги. Нереално е да се очаква, че децата биха прекарали дълго време в лаборатории на съня както и в други експериментални условия. Видеозаписите могат да допълнят полиграфските записи и психологичните методи биха се включили към изследванията, данните от родителите и анамнестичните данни.

Една друга страна на изследването на съня е крос-културалното поведение на съня. Чрез изследване на разбиранията на различни етнически групи, изследователите биха могли по- пълноценно да разпознаят социалните и интернационални фактори, които спомагат за адекватна сънна хигиена, както и за причините за разстройства на съня.