8. Каква е етиологията на псориатичния артрит?

Етиологиятана псориатичния артрит не е известна, но се предполагат неколко предразполагащи фактора:

  • генетини фактори:

Около 40% от пациентите с псориазис или псориатичен артрит имат роднини от първо коляно, които са засегнати. Степента на конкордантност сред монозиготни близнаци е 65-72% в сравнение с 15-30% сред дизиготни жлизнаци.

HLA асоциации:

HLA антигени

Ранен псориазис

HLA-Cw6, HLA-B57, HLA-DR7, HLA-B17

Псориатичен артрит

HLA-B7, HLA-B27

Псориазис и псориатичен артрит

HLA-Cw6, HLA-B13, HLA-B17, HLA-B39

Анкилозиращ спондилит

HLA-B27

Протективен

HLA-B22

Полиморфизъм на TNF-alpha промоторът.

  • фактори на околната среда - няма категорични доказателства, че травмата и инфекциите имат етиологична роля при псориатичния артрит. Инфекциозно медиираната молекулна мимкрия се счита че има патогенетична роля.
  • имунологични фактори - повечето данни сочат, че Т-клетъчно медиирания отговор има основна роля. Активираните Т-клетки допринасят за увеличената продукция на цитокини, които се откриват в синовиалната течност. Тн1 цитокините (напр. TNF-alpha, interleukin (IL)-1-beta, IL-10) са по-често срещани при псориатичния артрит в сравнение с РА. Моноцитите също играят роля при псориатичния артрит и са отговорни за продукцията на матриксни металопротеинази, които медиират деструктивните промени на ставите при пациентите.
  • съдови фактори - съществува леко различие в vascular patterns на ставите при псориатичния артрит, в сравнение с този при ревматоиден артрит, което предполага възможна разлика в патогенетичните механизми на тези заболявания.

Етиологични фактори

Псориазис и псориатичен артрит

Генетични

-40% засегнати роднини от първо коляно

-65-72% конкордантност сред монозиготнии близнаци

-HLA асоциации

-полиморфизъм на промотора на TNF-alpha

Околна среда

-травма

-инфекции

Имунологични

-активирани Тн1 – повишена продукция на цитокини (TNF-alpha, IL-1beta, IL-10)

-моноцити – продукция на матриксни металопротеинази

Съдови

Различия във васкуларизацията на ставите при псориатичния артрит, сравнена с ревматоиден артрит