6. Каква е клиниката при псориатичен артрит?

При 60-80% от пациентите псориазиса предшества началото на псориатичен артрит, но е възможно артита и псориазиса да се появят едновременно или кожните изменения да последват артропатията.Ставната скованост не е специфичен за псориатичен артрит симптом, но е силно проявен. При пациент с мускулоскелетни симптоми без анамнеза за псориазис, диагнозата може да се подозира при налична фамилна анамнеза; вида на артрита и наличие на псориазис в често пропускани области като умбиликална зона, глутеална гънка и уми. Тежестта на псориазиса не определя вида на ставното въвличане. Рисковите фактори за развитие на псориатичен артрит при пациенти с псориазис са наличие на нокътно засягане и по-широко кожно въвличане. Фамилната анамнеза за псориатичен артрит също увеличава риска от развитие на артрит.

Диагнозата на псориатичен артрит може да се затрудни при отсъствие на кожни лезии. Ставната находка включва дактитлит (sausage digits), ентезопатия (възпаление на инсерионните места на сухожилията в костите), тендонит и спондилит. Внимателен клиничен преглед на капилициума, глутеалната гънка, умбиликалната област, аксили и нокти, може да помогне в диагнозата на ПА.

Типовете на кожно засягане при псориазис са еритемо-сквамозни плаки, гутатни лезии, пустули и еритродермия. Нокътни промени като питинг, линии на Beau, левконихия, онихолизис, мазни петна, субунгвална хиперкератоза, разцепени хеморагии, лунули на петна и разчупване на свободния нокътен ръб, подкрепят диагнозата ПА, особено дисталния интерфалангеален ставен тип. Всъщност нокътните промени могат да бъдат единствената промяна при пациенти с псориатичен артрит.

Системните симптоми обикновено са ограничени до очно засягане при 30% от пациентите с псориатичен артрит. Очните симптоми са конюнктивит, ирит, еписклерит и keratoconjunctivitis sicca. Докладвана е инсуфициенция на аортната клапа.

Диагнозата може да се предполага при: асиметрично ставно въвличане, дистално интерфалангеално засягане в отсъствие на остеоартрит, дактилит и липса на ревма фактор, както и на подкожни нодули.