3. Какви са лабораторните и инструментални изследвания?

Псориатичният артрит е хроничен възпалителен процес, за който няма специфични лабораторни тестове. Диагнозата се поставя предимно върху клинични и рентгенологични признаци. Основната диференциална диагноза е РА.

Сравнение между очакваните лабораторни резултати при псориатичен и ревматоиден артрит:

Лабораторни изследвания

Псориатичен артрит

Ревматоиден артрит

СУЕ

Ускорено(<100)

Ускорено(<100)

Ревма фактор

Отрицателен

Положителен (85% от пациентите)

ANA

Отрицателни

Положителни (30% от пациентите)

С-реактивен протеин

Повишен

Повишен

Синовиална течност

WBC 5-15 000/mL, 50% полиморфонуклеари

WBC 2 000/mL

Oбразна диагностика - следните рентгенологични промени са характерни за псориатичен артрит:

  • парамаргинални ерозии без остеопения
  • костни периостални формации
  • костна анкилоза
  • деформация тип молив в чаша (pencil-in-cup deformity)
  • акроостеолиза
  • асиметричен сакроилиит
  • големи, немаргинални, несвързани синдезмофити