1. Какво е лечението на нефролитиазата?

Общи принципи на лечение:

 • диагностициране на ренална колика и наличие на конкремент
 • установяване на обструкция без инфекция - аналгетици и медикаменти способстващи преминаване на конкремента(спазмолитици)
 • установяване на инфекция, без обструкция - антибиотици
 • установяване на обструкция с признаци на инфекция - спешна хоспитализация за фиксиране на стент, нефростома или eswl.

Специфични принципи на лечение - въпреки противоречивите схващания рехидратацията подпомага естествената експулсия на конкрементите. Крайъгълният камък в лечението си остава аналгезията:

 • морфинът е средство на избор за парентерална употреба (10мг. i.m.;i.v.)
 • кеторолак трометамин (изключително ефективен )
 • антиеметици (метоклопрамид до обща доза 24мг/24ч.)
 • при орално медикаментозно лечение се предпочита комбинацията на наркотични аналгетици(кодеин,оксикодон)+НСПВС+антиеметици

Понастоящем се използва терминът "медикаментозна експулсираща терапия".Тя включва :кортизонов препарат(намаляа отока)+НСПВС(намалява отока и болката)+калциев антагонист(релаксира гладката мускулатура на уретера)+алфа –адреноблокер(релаксира гладкатамускулатура на уретера и долните пикочни пътища).Така че една примерна схема на лечение с дневна дозировка на медикаментите би изглеждала така:prednisone 40mg+ibuprofen 600mg+nifedipin(ретардна форма)30мг+тамсулозин 0,4мг.Още по-голям и осезаем е ефекта на тази лечебна схема комбиниран с eswl.

ESWL e метод основаващ се на разликата в акустичния импеданс между две среди -т ази на твърдия конкремент и тъканите около него. Прилага се при конкременти с диаметър до 2,5см. Дезинтегрираните до 5мм кокременти се експулсират до 85% до 10 ден след манипулацията. Използват се три вида литотриптори - електрохидравлични, електромагнитни, пиезоелектрични.

Следваща стъпка в лечението на БКБ е уретероскопският подход, който използвайки електрохидравлични, пневматични, лазерни или ултразвукови сонди се дезинтегрират наличните бъбрчни или уретерни конкременти

Метод използван при конкременти над 2,5см в диаметър е перкутанната методика, както и класическите оперативни техники. Използването на комплексни методики (обозначавано като сандвич методика) в повечето случаи (до96%) дава оптимални резултати.

Диетолечението е стъпка в общото лечение на БКБ.

Магнезиевите препарати ограничават образуването на цистинови кристали, нанамаляване на дневния прием на калций (с храната) до 700мг, какао, кока-кола, спанак, зеле, маруля, лапад, вит.С има добър ефект при калциевооксалатната литиаза. Приемът на натриев бикарбонат алкализира урината и възпрепятства образуването на пикочо-киселинни кристали, но натоварва организма с излишен натрий и провокира хипертония,ето защо предпочитан е калиев бикарбонат.

Най-доброто профилактично средство си остава хидратацията - прием на течности 2,5 л/24ч.

2. Каква е диференциалната диагноза?

Следва да се направи диференциална диагноза с:

 • абдоминален абсцес
 • дисекация на аотата
 • апендицит
 • жлъчна колика
 • холецистит
 • констипация
 • дивертикулит
 • дуоденална язва
 • остър гастрит
 • илеус
 • остър гломерулонефрит
 • лумбарна спондилоза
 • аневризма(на абдоминална аорта)
 • остър панкреатит
 • тромбоза
 • инфаркт на слезката
 • остра уроинфекция
 • обструкция (съсирек,тумор и др.)

3. Как се поставя диагнозата?

Диагнозата се поставя въз основа на:

 • анамнеза
 • ехография
 • обзорна рентгенография
 • КАТ
 • ЯМР
 • сцинтиграфия
 • венозна екскреторна урография
 • анализ на урината

4. Каква е клиничната картина при нефролитиаза?

 • болка започваща в костовертебралния ъгъл и урадиираща към медиалната част на бедрата
 • хематурия
 • инфекция
 • гадене
 • повръщане
 • тахикардия
 • хипертония
 • хиперхидрозис

5. Каква е патофизиологията на нефролитиазата?

Нефролитиазата е социално значимо страдание с голяма икономическа загуба за населението (само за САЩ-2,1 билиона долара загуба за година). Този значим социално-икономически аспект на това заболяване обуславя,актуалността на проблема свързан с лечението му.

Съществуват две основни теории относно генезата на бъбречно–каменната болест у човека:

Първата се състои в концепцията за свръхнасищането на урината,като развор на соли(калциеви предимно)

Втората е свързана с различните възпалителни промени на бъбречната тъкан, при което в дисталния тубул се формира кристална структура, която попаднала през папилата в бъбречната чашка става свободно ядро на кристализация.

6. Каква е етиологията на нефролитиазата?

Следните фактори обуславят възникването на бъбречни камъни:

 • високи нива на калций,оксалат и пикочна киселина
 • ниски нива на магнезий и особено цитрат, като инхибитор на литогенезата
 • нисък прием на течностти е допълнителен и важен фактор относно появатана калкулоза
 • тубулна увреда

7. Каква е честотата на нефролитиазата?

Честотата на бъбречно-каменната болест се изравнява в развитите и развиващите се страни.Съществуват области на Земята,където разпространението и е минимално-Гренландия о крайбрежието на Япония.Това се обяснява с диетични причини.

 • раса - предоминантно бялата
 • пол - доминира мъжкият спрямо женският 2-3:1
 • възраст - най-често в годините 20-49

Поради метаболитни дефекти(цистинурия;хиперпаратироидизъм),най-често срещащо се при децата съотношението между двата пола е едно и също.

Поради инфекции калкулозата е по-честа при жените.