7. Каква е честотата на нефролитиазата?

Честотата на бъбречно-каменната болест се изравнява в развитите и развиващите се страни.Съществуват области на Земята,където разпространението и е минимално-Гренландия о крайбрежието на Япония.Това се обяснява с диетични причини.

  • раса - предоминантно бялата
  • пол - доминира мъжкият спрямо женският 2-3:1
  • възраст - най-често в годините 20-49

Поради метаболитни дефекти(цистинурия;хиперпаратироидизъм),най-често срещащо се при децата съотношението между двата пола е едно и също.

Поради инфекции калкулозата е по-честа при жените.