4. Каква е клиничната картина при нефролитиаза?

  • болка започваща в костовертебралния ъгъл и урадиираща към медиалната част на бедрата
  • хематурия
  • инфекция
  • гадене
  • повръщане
  • тахикардия
  • хипертония
  • хиперхидрозис