3. Как се поставя диагнозата?

Диагнозата се поставя въз основа на:

  • анамнеза
  • ехография
  • обзорна рентгенография
  • КАТ
  • ЯМР
  • сцинтиграфия
  • венозна екскреторна урография
  • анализ на урината