1. Какво е лечението на нефролитиазата?

Общи принципи на лечение:

  • диагностициране на ренална колика и наличие на конкремент
  • установяване на обструкция без инфекция - аналгетици и медикаменти способстващи преминаване на конкремента(спазмолитици)
  • установяване на инфекция, без обструкция - антибиотици
  • установяване на обструкция с признаци на инфекция - спешна хоспитализация за фиксиране на стент, нефростома или eswl.

Специфични принципи на лечение - въпреки противоречивите схващания рехидратацията подпомага естествената експулсия на конкрементите. Крайъгълният камък в лечението си остава аналгезията:

  • морфинът е средство на избор за парентерална употреба (10мг. i.m.;i.v.)
  • кеторолак трометамин (изключително ефективен )
  • антиеметици (метоклопрамид до обща доза 24мг/24ч.)
  • при орално медикаментозно лечение се предпочита комбинацията на наркотични аналгетици(кодеин,оксикодон)+НСПВС+антиеметици

Понастоящем се използва терминът "медикаментозна експулсираща терапия".Тя включва :кортизонов препарат(намаляа отока)+НСПВС(намалява отока и болката)+калциев антагонист(релаксира гладката мускулатура на уретера)+алфа –адреноблокер(релаксира гладкатамускулатура на уретера и долните пикочни пътища).Така че една примерна схема на лечение с дневна дозировка на медикаментите би изглеждала така:prednisone 40mg+ibuprofen 600mg+nifedipin(ретардна форма)30мг+тамсулозин 0,4мг.Още по-голям и осезаем е ефекта на тази лечебна схема комбиниран с eswl.

ESWL e метод основаващ се на разликата в акустичния импеданс между две среди -т ази на твърдия конкремент и тъканите около него. Прилага се при конкременти с диаметър до 2,5см. Дезинтегрираните до 5мм кокременти се експулсират до 85% до 10 ден след манипулацията. Използват се три вида литотриптори - електрохидравлични, електромагнитни, пиезоелектрични.

Следваща стъпка в лечението на БКБ е уретероскопският подход, който използвайки електрохидравлични, пневматични, лазерни или ултразвукови сонди се дезинтегрират наличните бъбрчни или уретерни конкременти

Метод използван при конкременти над 2,5см в диаметър е перкутанната методика, както и класическите оперативни техники. Използването на комплексни методики (обозначавано като сандвич методика) в повечето случаи (до96%) дава оптимални резултати.

Диетолечението е стъпка в общото лечение на БКБ.

Магнезиевите препарати ограничават образуването на цистинови кристали, нанамаляване на дневния прием на калций (с храната) до 700мг, какао, кока-кола, спанак, зеле, маруля, лапад, вит.С има добър ефект при калциевооксалатната литиаза. Приемът на натриев бикарбонат алкализира урината и възпрепятства образуването на пикочо-киселинни кристали, но натоварва организма с излишен натрий и провокира хипертония,ето защо предпочитан е калиев бикарбонат.

Най-доброто профилактично средство си остава хидратацията - прием на течности 2,5 л/24ч.