8. Какво е Lichen rubber planus?

Lichen rubber planus е сърбяща папулозна дерматоза, характеризираща се с виолетови, полигонални папули, понякога покрити от финни сквами. Най- честата локализация са флексорните повърхности на горните крайници, гениталии и видими лигавици. LRP най- вероятно е имунологично медиирано заболяване.

  • честота - среща приблизително около 1% от всички нови пациенти в здравните заведения. В някои региони се наблюдава повишена честота през зимните месеци.
  • раса - не е идентифицирана расова предиспозиция към заболяването.
  • пол - няма сигнификантна разлика между жените и мъжете.
  • възраст - повече от две трети от пациентите са между 30-60 годишна възраст, но Lichen rubber planus може да възникне във всяка възраст.