3. Каква е диагнозата и диференциалната диагноза?

Директната имунофлуоресценция показва глобулрани депозити от IgM и комплемент, смесени с апоптични кератиноцити.

Хистопатологичните особености отдиференцират лихен планус като се базира на неправилната акантоза и колоидни телца в епидермиса, както и линеарни депозити от фибрин в базалния слой. Горната дерма е ангажирана от ивицест лимфоцитен и хистиоцитен инфилтрат, т. н. лихеноиден инфилтрат.

Диференциална диагноза:

  • Graft-versus-host disease
  • lichen nitidus
  • lichen simplex chronicus
  • pityriasis rosea
  • psoriasis guttata
  • psoriasis placata
  • syphilis
  • tinea corporis