9. Каква е етиологията и патогенезата на гениталния херпес?

Гениталният херпес е най-честата причина за улцеративни изменения в областта на гениталиите както в икономически развитите, така и в развиващите се страни. Доказана е неговата значимост по отношение разпространението на ХИВ-инфекцията. Влиянието му върху психологическото и психосоциално развитие на засегнатите индивиди е отдавна описано и поставя изпитание пред всеки лекар.

Гениталния херпес е инфекция, причинена от човешки херпесен вирус, който за краткост в медицинската литературата се означава с латинската му абревиатура – HSV (Herpes Simplex Virus). Съществуват 2 типа херпесен вирус – HSV-1 и HSV-2. Инфектирането с HSV-2 води до развитие на болшинството от случаите с herpes simplex genitalis. Според класическите описания HSV-1 е етиологичния причинител на herpes simplex labialis. През последните години в резултат на активните проучвания на херпесната инфекция беше установено, че HSV-1 причинява и част от случаите на генитален херпес. Смята се, че причина за това са разнообразните сексуални техники и най-вече честите оро-генитални сексуални контакти.

Честотата на гениталния херпес варира в различните страни и региони, поради демографски, поведенчески и културни фактори.

Инфектирането с HSV става при директен или сексуален контакт с носител на инфекцията. През последните десетилетия беше установено, че освен от индивид с активни лезии, инфектирането може да настъпи и при контакт с лице, което е в стадий на асимптоматично разпръскване на вируса. Смята се, че инфекцията с HSV-2 протича асимптоматичо при 65-80% от хората, като в 3% от времето те отделят вируса върху повърхността на кожата си, независимо от липсата на клинични оплаквания. Този феномен се означава като viral shedding (вирусно разпръскване) и се наблюдава най-вече в периодите преди и след клинично проявени рецидиви. Най-често областите на асимптоматично разпръскване при гениталния херпес са вулвата и шийка на матката при жените, препуциум при мъжете и уретра и перианална област при двата пола.

Във форума по тази тема при МЪЖЕ можете да влезете от ТУК

Във форума по тази тема при ЖЕНИ можете да влезете от ТУК