6. Каква е клиниката при първи епизод с генитални промени на не-първичен херпес?

Характерно за този тип генитален херпес е, че се развива в резултат на авто-инокулация или оро-генитални сексуални контакти. По литературни данни 20-80% от населението се инфектира с HSV-1 до настъпване на пубертета, като този процент зависи от икономическото състояние на населението. Установено е, че колкото по-неизгодно е икономическото състояние на обществото, към което принадлежи даден индивид, толкова по-висок е риска за ранно инфектиране с HSV-1.

Характерно за гениталния херпес, предизвикан от HSV-1 е по-лекото клинично протичане, по-добрата прогноза и по-рядкото асимптомно разпръскване на вируса в сравнение със случаите, предизвикани от HSV-2. Това е свързано с предварително образуваните анти-вирусни антитела, които определят и по-лекото протичане и на гениталния херпес. Клиничният ход на заболяването не се различава качествено от това при първичния генитален херпес.

Във форума по тази тема при МЪЖЕ можете да влезете от ТУК

Във форума по тази тема при ЖЕНИ можете да влезете от ТУК