3. Генитален херпес и бременност

Клиничните характеристики на herpes simplex genitalis по време на бременност не се различават от тези при останалата популация. Причината тази комбинация да бъде обект на многобройни научни изследвания е риска за предаване на инфекцията от майката на плода или новороденото. Честотата на такава комбинация зависи в много голяма степен от честотата на HSV-2 носителството в популацията. Развитието на HSV-инфекция при новороденото обаче води до тежки увреждания на вътрешните органи и ЦНС и рядко има благоприятен изход.

Предаването на инфекцията най-често става в хода на раждането, но макар и рядко е възможно да настъпи и по време на интраутеринното развитие на плода. Рискът за плода зависи от срока на бременността и формата на инфекцията. Най-висок риск за новороденото носи клинично-проявена първична инфекция през последния триместър на бременността, и то най-вече около периода на раждането. Приема се, че риска при пореден рецидив не е толкова висок, което се дължи на протективната роля на вече образуваните антитела.

При жени с активни лезии в момента на раждането трябва да се има предвид възможността за раждане по оперативен път. При липса на клинични прояви на болестта се препоръчва нормално раждане. С цел избягване инфекция на новороденото при бременност се препоръчва серологично изследване на двамата родители. В случай на серонегативна майка и серологично позитивен баща се препоръчва супресивно лечение при бащата, независимо от липсата или наличието на клинични симптоми. Тази мярка се препоръчва поради възможност за предаване на инфекцията на жената в хода на бременността чрез асимптоматичното разпространяване на вируса.

Във форума по тази тема при МЪЖЕ можете да влезете от ТУК

Във форума по тази тема при ЖЕНИ можете да влезете от ТУК