2. Как се поставя диагнозата?

Диагностиката на гениталния херпес се основава на подробна анамнеза и внимателен клиничен преглед, като специално внимание трябва да се отделя на възможността за асимптоматично протичане на заболяването. Опитния лекар диагностицира болестта при клиничен преглед, когато тя е типично или атипично проявена. Липсата на оплаквания при субклиничната или асимптоматична форма биха довели до неразпознаване на болестта и разпространение на инфекцията на партньорите. В тези случаи на помощ идват лабораторните изследвания.

В комбинация с прегледа и анамнестичните данни, тестовете увеличават диагностичната сигурност.

Диагностичните тестове за HSV имат за цел да установят самия вирус или специфичните анти-вирусни антитела в серума. Серологичният тест, който се приема за "златен стандарт" в диагностиката на HSV-инфекция е Western blot, но в практиката по-широко приложение намира ELISA теста. Установяването на HSV-1 и HSV-2, което до скоро се осъществяваше чрез култивиране върху клетъчни среди, понастоящем се извършва чрез Polymerase Chain Reaction (PCR) тест. В някои неясни случаи се налага съпоставяне на резултатите от двата типа тестове.

Няколко групи пациенти трябва да бъдат изследвани при съмнение за генитален херпес. Това са пациенти с класически симптоми (с цел доказване на диагнозата), с рецидивиращи симптоми и дискомфорт, бременни жени с неясни оплаквания и партньори на пациенти с генитален херпес.

Във форума по тази тема при МЪЖЕ можете да влезете от ТУК

Във форума по тази тема при ЖЕНИ можете да влезете от ТУК