1. Какво е лечението на генеталния херпес?

Откриването и въвеждането в медицинската практика на антивирусни медикаменти даде на лекарите възможност да предложат лечение, което да подобри качеството на живот на пациентите с генитален херпес. Прилагането на медикаментите не води до ликвидиране на херпесната инфекция в организма, но облекчава симптоматиката.

В момента в медицинската практика с успех се прилагат няколко различни антивирусни средства – Acyclovir, Valacyclovir и Famcyclovir. Дозировката и продължителността на лечението зависят от формата на инфекцията.

Целта на лечението при генитален херпес е намаляване тежестта и честотата на пристъпите. Съществуват два типа антивирусна терапия: лечение при пристъп и супресивно лечение. Лечението при пристъп цели да намали тежестта на оплакванията, да ускори оздравяването и да удължи периода между рецидивите. Супресивното или нар. превантивното лечение се приема продължително (месеци) с цел подтискате активността на инфекцията. Тази терапевтична схема се прилага при чести рецидиви на генитален херпес и неповлияване от стандартното лечение. Дали лечението при пациент с генитален херпес да започне с епизодична или супресивна схема зависи от някои фактори като честота и тежест на рецидивите и някои психологически фактори.

Лечението с антивирусни средства по време на бременност трябва да бъде преценявано много внимателно при всеки конкретен случай. Acyclovir и останалите медикаменти с антивирусна активност спрямо HSV могат да бъдат прилагани по време на бременност, нямат тератогенен ефект, но ползата от лечението трябва да бъде оценена на фона на възможните рискове от провеждането му.

Пациентите трябва да бъдат обучавани и консултирани, за да участват пълноценно в процеса на взимане на решения относно лечението. Избора на терапевтична схема трябва да бъде преразглеждана периодично заедно с пациента, тъй като неговите нужди и разбирания могат да се променят във времето.

Във форума по тази тема при МЪЖЕ можете да влезете от ТУК

Във форума по тази тема при ЖЕНИ можете да влезете от ТУК