8. Кои са най-важните симптоми?

Позитивни изкривявания и прекомерност на нормалните функции:

 • налудности (изкривявания намисленето)
 • халюцинации (изкривяване на възприятията)
 • разстройство на комуникацията
 • дезорганизирано поведение

Негативни симптоми или понижение на нормалните функции:

 • бедност на речта
 • понижена годност за изразяване на емоции
 • загуба на способност за изпитване на емоции
 • неспособност да се започне и поддържа целенасочено поведение
 • хипоактивност
 • снижен афект (настроение)
 • пасивност и безинициативност
 • снижена жестова комуникация чрез лицеизраз, поглед, модулация на гласа, поза
 • лошо самообслужване
 • снижена социална активност