4. Какво представлява хроничният гноен среден отит?

При този вид отит е налице продължително гноетечение от ухото, наличие на отвор на тъпанчевата мембрана и понижение на слуха. В болшинството от случаи това се предшества от остро гнойно възпаление. Развитието на хроничен гноен среден отит се наблюдава при висока вирулентност на микробния причинител, снижени реактивни сили на организма, наличие на хронични процеси в носната кухина и носоглътката, неправилно лечение. Различават се два вида хроничен среден отит: мезотимпанит и епитимпанит. При първия възпалителният процес се ограничава само в лигавицата на средното ухо, а при втория се засяга и костта на тъпанчевата кухина и слуховите костици. Епитимпанитът е потенциално живото застрашаващо заболяване тъй като при разрушаването на костта инфекцията може да се разпространи към вътречерепното пространство и да засегне мозъка и неговите обвивки.

Симптомите са намаление на слуха, наличие на отвор на тъпанчевата мембрана при преглед с отоскоп.

Медикаментозно лечение се прилага при наличие на отвор на тъпанчевата мембрана и свободен отток на гнойта от средното ухо. Ако отворът е запушен (от полип или гранулация) оттокът и евакуацията на гной трябва да се осигури по хирургичен път.

Хирургично лечение се налага за ликвидиране на патологичния процес в ухото и за подобряване на слуха чрез пластика на тъпанчевата мембрана (тимпанопластика).