1. Какво е артроза на малките ставички на ръцете?

Най-често засегнати са ставичките от двете страни на средните фаланги на пръстите (фаланги се наричат костите на пръстите). При тази артроза се наблюдава наследственост в голям процент, по-често засегнати са жени.

Основен симотом е болката, появяваща се при движение на пръстите и отшумяваща в покой. Обикновено налице е и оток и затопляне на ставичките. Свиването на околоставните тъкани води до флексионни контрактури в ставичките, т. е. пълното разгъване на пръста в съответните ставички става невъзможно. Характерни тук са възлите на Хаберден и Бушар, появяващи се съответно по средната и най-отдалечена фаланга на засегнатите пръсти. Тези възли обикновено са твърди и безболезнени. Те са белег на наследственост на заболяването. Характерни за артрозата на пръстите са честите периоди, в които симптомите изчезват напълно.