1. Какво е поведението при често обостряне на синуита?

Синуити, които се обострят повече от три пъти годишно изискват следния подход:

  • изясняване на причината за нарушен дренаж и вентилация на околоносната кухина (изкривена носна преграда, анатомични особености и др.)
  • грижи за имунната система
  • откриване и премахване на хроничните източници на инфекции (хронично възпаление на сливиците, кариозни зъби и др.)