6. Какви са особеностите на апендицита при деца и при възрастни?

При децата апендиксът е по- къс, няма характерната извита форма като при възрастните, а мястото на вливането му в цекума е по- широко, което улеснява навлизането на хранителни материи и фекални маси в него. Ето защо острият апендицит е особено чест в детската възраст.

В старческата възраст апендиксът постепенно атрофира и луменът му се затваря, което е причина за значително по-ниската честота на острия апендицит у възрастни хора. При тях оплакванията са слабо изразени и неспецифични, което затруднява ранното поставяне на диагнозата и позволява настъпването на редица усложнения.