4. Как се поставя диагнозата остър апендицит?

Ако Вашият лекар се съмнява, че имате остър апендицит, той ще Ви разпита подробно за Вашите оплаквания и ще Ви направи пълен преглед, търсейки симтоми на заболяването. При прегледа ще провери дали имате болезненост при натиск в проекционното място на апендикса върху коремната стена (наличието й говори в полза на диагнозата). При настъпило засягане на перитонеума болката се засилва при натиск и бързо отдръпване на ръката на посоченото място.

Вашият лекар би могъл да прецени, че е необходимо провеждането на:

  • изследване на кръвта, което евентуално да покаже повишен брой на белите кръвни клетки (левкоцити) и други признаци на възпаление.
  • общо изследване на урината, което включва оглед под микроскоп за наличието на бели и червени кръвни клетки, бактерии. То е необходимо за отдиференциране на острия апендицит от възпаление на пикочо-проводните пътища,което може да даде подобни оплаквания.
  • ултразвуково изследване (ехография) на коремни органи. Ултразвукът в някои случаи позволява изобразяването на увеличения апендикс или наличието на абсцес в съседство. Той се използва и за отдиференцирането на острия апендицит от други заболявания протичащи по сходен начин.