3. Защо понякога е трудно поставянето на диагнозата остър апендицит?

Разположениетона апендикса в корема и ориентацията му спрямо цекума са силно вариабилни. Като част от червата, апендиксът има мезентериум- ципа, посредством която се прикрепва към другите органи в коремната кухина. В случай, че мезентериумът му е прекалено дълъг апендикса може да притежава известна подвижност и да не бъде строго фиксиран, което променя значително оплакванията при остър апендицит.

Поставянето на диагнозата обикновено е затруднено и в първите часове на заболяването, поради неспецифичния характер на оплакванията. Необходимо е да се отбележи, че редица други заболявания могат да дадат подобни симптоми и отдиференцирането им понякога е особено трудно.