3. Каква е диагностиката на грипа?

Обикновено диагнозата се поставя клинично, въз основа на наличните оплаквания на пациента. Почти винаги са налице и данни от противоепидемичните служби за наличието на вирусен "фон" от определени типове вируси.

Не винаги е сигурно поставянето на диагнозата на базата на наблюдаваните симптоми. В такъв случай през първите дни от заболяването е възможно доказване на вируса във вода от гърлена промивка. До 1-2 седмици е възможно и доказването на повишен титър на антитела в кръвта (хемаглутининови).