7. Какво представляват Синдромът на Придобитата Имунна Недостатъчност (СПИН) и HIV инфекцията?

HIV е съкращение от английското "вирус на човешката имунна недостатъчност". Имунната система на организма е изградена от редица високо специализирани органи, клетки и белтъчни молекули и осигурява защита на тялото от бактерии, вируси, гъби и други чужди за него микроорганизми, както и осъществява контрол над процесите, които водят до развититето на злокачествени заболявания (различни видове рак, тумори и злокачествени заболявания на кръвта). Нормалната имунна система унищожава чуждите агенти и раково променените клетки и в резултат на това организмът се запазва здрав или се развива заболяване, което завършва с оздравяване след определен период и очистване на тялото от причинителя му.

HIV инфекцията е бавно развиващо се и прогресиращо заболяване, което преминава през няколко стадия. HIV присъства в тялото по време на всички стадии и очистване не настъпва. Такъв тип инфекция се нарича "бавна инфекция".

Вирусът на човешката имунна недостатъчност (HIV) причинява отслабване на имунната система като унищожава един вид високо специализирани имунни бели кръвни клетки, наречени Т-хелперни лимфоцити или CD4+ Т-лимфоцити. Тези клетки играят много важна роля в осъществяването на защитен имунен отговор срещу "атакуващите" организма бактерии, вируси и други микроби. Когато HIV унищожи значителен брой Т-хелпери човек става уязвим на много на брой различни видове инфекции, които нормално не могат да се развият у здрав индивид. Тези инфекции се наричат опортюнистични, тъй като имат "възможността" да се изявят само ако имунната система на организма е значително отслабена. Освен това, HIV инфекцията обуславя висок риск за развитие на някои видове рак, заболяване на мозъка и нервите, силно отслабване на тегло и смърт.

Целият спектър от симптоми и развили се инфекциозни и други заболявания, които се наблюдават при тежко увредена от инфекцията с HIV имунна система, се нарича Синдром на Придобитата Имунна Недостатъчност или СПИН. Следователно СПИН е само крайната, разгърната фаза на HIV инфекцията. Болните от СПИН умират обикновно от някаква инфекция или злокачествено заболяване.