6. От какво се причинява СПИН?

СПИН се причинява от вируса на човешката имунна недостатъчност - HIV. HIV е открит през 1983 год, 2 години след описването на първите случаи на СПИН в Лос Анжелес и Ню Йорк в САЩ.

HIV спада към група вируси, наречени Ретровируси. Генетичната информация на HIV, необходима за възпроизвеждането му, представлява молекула рибонуклеинова киселина (РНК).

HIV е неустойчив на условията на външната среда. HIV предизвиква особен вид инфекция, наречена "бавна инфекция" и проявява склонност да се изменя чрез мутиране при постоянното си възпроизвеждане и размножаване. Вирусът HIV унищожава или тежко уврежда определени клетки на човешката имунна система (CD4+ лимфоцити).