3. В продължение на колко време е заразноопасен болният от вирусен хепатит С?

Болният е заразноопасен (концентрацията на вирусите в кръвта му е голяма) в края на инкубационния период и по време на заболяването.
Болните с хроничен хепатит С и носителите (тези които са заразени, но никога не са имали оплаквания или промяна в изследванията) могат в 95% от случаите да бъдат заразноопасни през целия си живот.