1. Съществува ли риск за плода при развитие на хепатит С по време на бременност?

Не съществуват убедителни доказателства в полза на твърдението, че развитието на хепатит С по време на бременността може да предизвика аборт, преждевременно раждане или увреждания на плода.

Съществува малък риск за заразяване на новороденото с вируса на хепатит С по време на раждането от болна от хепатит С майка. Няма данни за предаване на вируса от болна майка на новороденото при кърмене.