6. От какво се причинява вирусния хепатит В?

Хепатит В се причинява от вирус, наречен хепатит В вирус (HBV). HBV съдържа ДНК и спада към семейство Hepadnaviridae, т.е. няма никакви "родствени" връзки с другите най-чести причинители на вирусни хепатити- хепатитните вируси А и С.

Генетиният код на вируса съдържа информация за производството на няколко вирусни белтъка, които са от голямо значение за размножаването на вируса и развитие на инфекцията. Тези белтъци са хепатит В-повърхностния антиген, наричан още "австралийски антиген" (HBsAg), сърцевинен антиген на хепатит В (HBcAg), хепатит В "е" антиген (HBeAg) и ензима ДНК-полимераза. Тези белтъци са важни, тъй като именно те се определят в кръвните изследвания, които определят диагнозата на заболяването, тежестта и прогнозата на инфекцията с вируса на хепатит В.