5. По какъв начин вирусът на хепатит В (HBV) предизвиква увреждане на черния дроб?

Инфекцията с този вирус е инфекция на целия организъм.

Най-характерно, обаче, е засягането на черния дроб. HBV не предизвиква сам по себе си директно увреждане на черния дроб. Напротив, имунният отговор на тялото (това е защитният отговор на имунната система на организма), в опита си да атакува вируса като чужд за организма агент, унищожава и чернодробните клетки, в които вирусът се е заселил. Така, при вирусната хепатит В инфекция, защитната реакция на имунната система е отговорна както за елиминирането на HBV от тялото и очистване от инфекцията, така и за увреждането на чернодробните клетки. По този начин имунният отговор включва в себе си баланс между защитен и разрушителен ефект.

В зависимост от превеса на някой от тях се предопределя и хода на инфекцията с вируса на хепатит В у даден човек. Съответно на това, при нормално изразени защитен и разрушителен ефект се развива остър хепатит В с оздравяване, при преобладаващ разрушителен ефект може да се наблюдава светкавичен (фулминантен) хепатит В, който е животозастрашаващо сътояние, а при слабо изразени както защитен, така и разрушителен ефект, се развива хроничен хепатит В или безсимптомно (без никакви оплаквания) носителство на HBV. Видът на имунната реакция зависи както от особеностите на имунната система, така и от тези на вируса.