1. Съществува ли риск за плода при развитие на хепатит В по време на бременност?

По принцип се твърди, че развитието на остър вирусен хепатит В по време на бременност увеличава риска от нарушения в бременността като аборти, преждевременно раждане, увреждания на ембриона и плода и др. поради доказаното преминаване на вируса през плацентата.

Описано е и по-тежко протичане на бременността за самата майка. В България острият вирусен хепатит е в списъка на заблявванията, при възникването на които по време на бременност може да се извърши аборт по медицински показания.

Съществува голям риск за развитие на вирусен хепатит В у новороденото, ако майката е заразена с HBV.