5. Кога се налага да потърсите лекарска помощ?

Потърсете лекарска помощ ако забележите симптомите на остър вирусен хепатит, особено ако принадлежите към някоя от рисковите групи за развитите на хепатит В. Ако боледувате от хроничен хепатит В или Ви е известно, че сте носител на вируса на хепатит В и забележите рязко влошаване на състоянието си, се обърнете незабавно към лекар.

В случай на нужда се обърнете към Вашия личен лекар. Ако прецени, че е необходимо, той ще Ви насочи за консултация от лекар специалист, в случая това е лекар инфекционист (специалист в откриването, лечението и предпазването от всякакви заразни болести).