8. Съществува ли риск за плода при развитие на хепатит А по време на бременност?

Вирусът на хепатит А не преминава през плацентата и затова не съществува риск за плода при развитие на хепатит А по време на бременност.