4. Как се поставя диагнозата?

Диагнозата "инфекциозна мононуклеоза" се поставя възоснова на клиническия преглед от лекар специалист и резултатите от някои изследвания. При първата си среща с Вас или Вашето дете лекарят ще Ви разита подробно относно характеристиките на оплаквванията Ви, тяхната давност, начин на промяна, спомен за контакт със заразно болен и направените в миналото имунизации. След този разговор лекарят ще Ви прегледа подробно като обърне специално внимание на състоянието на гърлото Ви (търсят се белези на възпаление като зачервяване, налепи и т.н.), състоянието на шийните и периферни лимфни възли и наличието на кожен обрив. Информацията от "разпита" и прегледа обикновено насочват опитния лекар към диагнозата. За потвърждаването и и отхвърлянето на другите възможни диагнози (инфекциозната мононуклеоза може да имитира много други заболявания) лекарят ще назначи някои изследвания. Най-честите от тях са:

  • пълна кръвна картина и кръвна натривка - ранните промени в кръвната картина показват увеличение на един вид бели кръвни клетки-лимфоцити, което е характерно за всички вирусни инфекции. По-късно в кръвната картина настъпват специфични промени, които се откриват на кръвната натривка (представлява нанансяне на тънък слой кръв въру стъкло, което се изследва под микроскоп след съответно оцветяване. Специфичните промени се състоят в откриване на атипични (необичайни) лимфоцити, наречени вироцити или мононуклеозни клетки.
  • серологични имунологични изследвания - тези изследвания търсят в серума на болния (течната съставка на кръвта) антитела (специфични защитни белтъчни молекули, произведени от специализирани клетки на имунната система) срещу вируса на Ебщайн-Бар. Тъй като по-голямата част от човешката популация се е сблъскала с вируса през определен етап от живота си, показателни за настояща инфекция са само антителата от клас IgM. Производството на тези антитела е резултат от сложен процес на сенсибилизация (очувствяване) на имунната система и отнема известно време; поради тази причина тестовете за Ебщайн-Бар, които търсят антитела срещу него могат да останат негативни до края на втората и дори третата седмица от началото на заболяването.
  • биохимични кръвни изследвания - могат да покажат увреждане на черния дроб
  • вземането на материал за микроскопично изследване от налепите на сливиците или от зачервените небни дъги и сливици - това се прави с цел да се отхвърли стрептококова ангина, тъй като бактериите от рода стрептококи са най-честите причинители на ангина