1. Може ли да се предпазим от инфекциозна мононуклеоза?

Понастоящем не е известна специфична профилактика на заболяването като ваксина. Широката разпространеност на вируса и големият процент на здравите хора, които отделят вируса в слюнката си в определени моменти на реактивация на инфекцията правят целенасоченото предпазване на практика невъзможно.

Основна стъпка в предпазването от развитие на инфекциозна мононуклеоза (както и на всички останали инфекциозни заболявания) е поддържането на силна имунна система (чрез пълноценен сън и хранене, избягване на вредни вещества, храни и лекарства, ненеужно облъчване и т.н.)