1. Може ли да се предпазим от Лаймска болест?

Най-сигурният начин за предпазване от Лаймска болест е да се предпазите от ухапване от кърлежи. Желателно е да се предприемат следните мерки:

 • при пребиваване в гористи и тревисти местности през лятно-есенния използвайте облекло, покриващо по-голяма част от кожата Ви (дълги ръкави, дълги панталони, вмъкване на крачолите в чорапите и обувките, шапка и др.)
 • обличайте светли дрехи - кърлежите са тъмни на цвят и така по-лесно се откриват ако са попаднали върху Вас
 • намажете или напръскайте кожата си и облеклото си с репелент (вещество, отблъскващо насекомите и кърлежите( като строго спазвате указанията за приложение на производителя
 • ако живеете в гориста местност, използвайте препарати от групата на акарицидите (такива, които убиват кърлежите) за обработка на дома си и пространствата около него
 • след пребиваване в гориста или тревиста местност огледайте внимателно кожата на тялото си и скалпа (също и на Вашите деца). За да успее да Ви зарази с причинителя на Лаймска болест кърлежът трябва да престои върху кожата Ви не по-малко от 24-48 часа, така че откриването и премахването му в този интервал е намалява значително риска. Кърлежите предпочитат топли и влажни места, така че най-често може да ги откриете под мишницата, около слабините, под гърдите нажените, по врата и в скалапа Прегледайте по същия начин и Вашия домашен любимец.
 • ако откриете кърлеж върху кожата си го премахнете по най-бързия начин или се обърнете към лекар. Премахването от Вас самите трябва да стане по следния начин - вземете пинсети (или ако нямате такива, използвайте облечени в ръкавица или найлон пръсти или нокти, никога с голи ръце) и хванете здраво кърлежа за предната му, по тясна част (към главата) възможно най-близо до залавянето му за кожата, след това го издърпайте с постоянно теглещо движение, без усукване или смачкване, не използвайте олио или мазнина, кибритени клечки и други народно-известни методи, тъй като те не са ефективни по отношение предпазването от заразяване. След като извадите кърлежа, дезинфекцирайте старателно мястото и го наблюдавайте за около месец. Ако забележите развитие на червен пръстеновиден обрив или поява на грипоподобни оплаквания в този период, се обърнете към лекар.

Спорен е въпросът за рутинно прилагане на антибиотична профилактика при всеки случай на ухапване от кърлеж. Доказано е, че прилагането на единична доза доксициклин до 72-ия час от ухапването предотвратява развититето на Лаймска болест. С оглед на това, ако сте били ухапани от кърлеж и сте пребивавали през елятно-есенния сезон в място, където заболяването се среща често, се обърнете към Вашия лекар. Той ще прецени дали назначаването на антибиотична профилактика е уместно във вашия случай и ще прецени какъв точно антибиотик да Ви препоръча.

2. Каква е прогнозата и кои са най-честите усложнения на Лаймската болест?

При правилно проведено лечение в ранния стадий болестта, повечето болни постигат бързо подобрение (обикновено в рамките на 4-6 седмици) на оплакванията и развиват никакви или минимален брой усложнения. При навременно лечение се възпрепятства навлизането на Лаймската болест в по-тежките напреднали стадии.

При болни в по-късните стадии (втори и трети) лечението също може да доведе до значително подобрение ако диагнозата се постави скоро след появата на късните симптоми на болестта.

При напреднало заболяване, някои от уврежданията могат да останат постоянни или да се възстановят много бавно, въпреки лечението. Може да се наблюдава остатъчна парализа на лицето или болки в коляното. При някои се развиват постоянни болки в мускулите и ставите , постоянна умора и отслабване на концентрацията на фона на изследвания, които отхвърлят наличието на причинителя в кръвта, гръбначномозъчната и ставната течност и други органи. Най-честите усложненеия на практика се припокриват с изявите на късните стадии на болестта с развитието на хронично възпаление на ставите, засягане на главния мозък и периферните нерви и постоянната слабост и умора.

3. Какво е лечението на Лаймската болест?

Лечението се осъществява с антибиотици. В зависимост от стадия на болестта и тежестта на уврежданията се използват разлчини антибиотици, прилагани по различен път. С изключение на случаите с тежко засягане на сърцето ставите и нервната система, лечението се провежда в домашни условия. Болният не е заразен за околните и затова не се налага изолирането му.

В първия стадий Лаймската болест се лекува с антибиотик през устата, най-често за 3 до 4 седмици. Най-често се употребява антибиотикък доксициклин. Той не бива да се прилага при деца под 8 години и бременни и кърмещи жени. В тези случаи за същия период се прилага антибиотик от групата на пеницилините или на макролидите. При болните, които са развили парализа на лицето, засягане на ставите и сърцето приемането на антиниотик през устата се удължава с една или две седмици или се прилага венозен антибиотик за няколко седмици до месец.

През втория и трети стадий на болестта обикновенно се прилагат венозни антибиотици от групата на цефалоспорините

За лечението на ставното засягане могат да се прилагат болкоуспокояващи и противовъзпалителни лекарства от групата на нестероидните противовъзпалителни средства, може да се извърши пункция на засегнатата става за облекчаване на подуването и болката и т.н.

За възстановяването на сърцето може да се прилагат кардиотонични лекарства, такива спомагащи за правилния му ритъм и др.

4. Как се поставя диагнозата Лаймска болест?

Диагнозата "Лаймска болест" се поставя възоснова на прегледа при лекар, информацията за възможно ухапване от кърлеж и провеждането на някои изследвания. Първите оплаквания, които болестта предизвиква често остават незабелязани, заболяването може да се изяви дълго време след ухапването от кърлеж или да протече нехарактерно, което затруднява поставянето на правилната диагноза в значителна част от случаите.

По време на преледа лекарят ще Ви разпита подробно за характеристиките на Вашите оплаквания, начина им на поява и факторите, които ги утежняват или обблекчават. Важна е информацията за ухапване от кърлеж, за пребиваване в район, където болестта е разспространена, за често пребиваване сред природата през лятото и есената, каква е професията Ви и т.н. След този разговор лекарят ще Ви прегледа обстойно като обърне специално внимание на наличието на кожен обрив по тялото, подуване болезненеост и ограничени движения в някои стави, скованост и болка във врата, промяна в рефлексите и чувствителността на крайниците и т.н.

В някои случаи информацията от прегледа дотук е напълно достатъчна за поставянето на диагнозата. В голяма част от случаите , обаче, се налага извършването на редица изследвания, които потвърждават или отхвърлят диагнозата с голяма вероятност:

 • рутинните кръвни изследвания - обикновено не показват промени или ако има такива, те не са специфични за заболяването
 • серологични изследвания - доказват наличието в кръвта на човека на специфични белтъчни молекули, наречени антитела, насочени срещу Borelia burdoferi. Съществуват два метода за откриване на такива антитела. Единият е от типа ELISA и се провежда, когато има съмнение за Лаймска болест. Въпросните антитела, обаче, в повечето случаи се образуват около месец след заразяването и ако този тест са направи преди това резултатът ще бъде отрицателен. В част от случаите този тест дава и фалшиво положителни резултати. Другият тест за откриване на антитела при Лаймска болест се нарича Immunoblot и дава много по-точни резултати, но е значително по-скъп и не се прилага рутинно.
 • изследвания, които доказват причинителя - тези методи представляват изследване натечност или парченце тъкан от засегнат орган на болния човек. Най-често се изследват течност, добита със спринцовка и игла от подута става или гръбначно-мозъчна течност, изтеглена от канал ана гръбначния стълб със специална игла и спринцовка. Тези материали се изследват по специален начин под микроскоп и в тях може да се открие спирохетата, която предизвиква заболяването
 • специфични изследвания - често кърлежите, които пренасят причинителя на Лаймската болест, пренасят и други микроорганизми, които могат да предизвикат заболявания у човека, имащи някои сходни симптоми с Лаймската болест. Това са предимно ерлихиозата и бабезиозата. - за преценка състоянието на сърцето най-често се извършва електрокардиограма (ЕКГ)
 • компютърна томография - за изясняване на оплакванията изхождащи от главния мозък и периферните нерви
 • електромиография - изследване, което дава информация за функцията на периферните нерви и мускулите, които те "командват"

5. Към какъв лекар трябва да се обърнете?

Ако забележите у себе си или Вашите деца някои от описаните по-горе симптоми или откриете кърлеж в кожата си, се обърнете към Вашия личен лекар. Ако прецени, че е необходимо, той ще Ви насочи към специалист. В случая това е лекар-инфекционист (специализиран в откриването, лечението на и предпазването от заразни болести) ако се подозира Лаймска болест или хирург, който ще премахне компетентно кърлежа.

6. Кога се налага да потърсите лекарска помощ?

Потърсете лекарска помощ, ако развиете характерния кожен обрив и/или грипоодобно заболяване след като сте били ухапани от кърлеж. Обърнете се към лекар и ако имате получите парализа на лицето, оплаквания от подуване и болка вставите, постоянна замаяност или прескачане на сърцето.

Тъй като често ухапването от кърлеж остава незабелязано, потърсете лекар ако след като били в район, където Лаймската болест е разпространена (или сте били в гориста или тревиста местност с много диви животни през лятото и есента) изпитвате грипоподобни оплаквания или забележите червен пръстеновиден обрив като "мишена" по тялото си.

Ако забележите кърлеж в кожата си най-добре се обърнете към лекар, който да го премахне. В случай, че прибегнете до изваждането му сами, използвайки пинсет или щипка, издърпайте кърлежа без да го мачкате и без да използвате олио или друга мазнина.

7. Какви са симптомите (оплаквания, които предизвиква) на Лаймската болест?

Лаймската болест протича (без лечение) в три стадия. Във всеки от тях заболяването засяга в различна степен различни части и органи на тялото и съответно на това предизвиква различни оплаквания. Преминаването от един стадий в друг обикновено е последователно и плавно, но понякога налице могат да бъдат симптоми, характерни за няколко стадия едновременно.

първи стадий - може да протече без никакви оплаквания или да остане незабелязан от човека. В повечето случаи обаче след няколко дни до месец се развива леко повишена темература, отпадналост, болки в мускулите и ставите, главоболие, подуване на някои лимфни възли и др. нехарактерни оплаквания. Най-характерният симптом в този стадий е кожният обрив. На мястото на ухапването от кърлежа, където спирохетата е навлязла в кожата се образува червено петно, което растейки в кръг с всеки изминал ден и изсветлявайки в средата се превръща в овален червен пръстен, който може да достигне различна големина. Пръстенът много често прилича на "мишена". Тази характерна кожна изява на ранната Лаймска болест се нарича "мигриращ еритем". Този пръстен обикновено не сърби и не боли. В някои случаи могат да се образуват няколко такива пръстени или само червени петна, които не се дължата на няколко ухапвания от кърлеж. Без лечение, обикновено червеният пръстен преминава от само себе си за около 2-3 седмици, но може да се появи отново.

втори стадий - през този стадий причинителят преминава от кожата в лимфните възли и оттам в кръвта; чрез кръвта спирохетата се разпространява във всички органи. Най-често засегнати са ставите, мозъка и нервната система, сърцето и черния дроб. Засягането на мозъка протича най-често като възпаление на неговите обвивки (менингит) с оплаквания от болка и скованост във врата, дразнене от светлина и шум, силно главоболие, висока температура. В около половината от случаите се развива парализа на лицевия нерв със затруднена до липсваща мимика, увисване на лицето от едната страна, затруднен говор и др. Разпространението на инфекцията в сърцето предизвиква възпаление на сърдечния мускул, което се проявява с прескачания на сърцето, прималяване, задух и загуба на съзнание. Инфекцията предизвиква възпаление на ставите (артрит), който протича най-често с подуване, болка и понякога зачервяване най-често на една става (коляното или китката). По-рядко оплакванията могат да "прескачат" от една става в друга. Обикновено артритът през този стадий отшумява от само себе си. По-рядко може да се развие увреждане на черния дроб и възпаление на очите. Увреждането на черния дроб може да протече като хепатит с покачване на чернодробните ензими, болка и тежест в дясното подребрие, гадене, повръщане, отпадналост, потъмняване на урината и др.

трети стадий - този стадий се наблюдава само в една част от заразените с Лаймска болест (наблюдава се в около 10% от хората, страдали от характерния мигриращ еритем). Третият стадий настъпва (без лечение) около 3 месеца до няколко години след ухапването от заразения кърлеж. Заболяването може да се изяви и направо в този стадий, или предишните стадии са протекли незабелязано от болните. В третия стадий на Лаймската болест се наблюдава предимно увреждане на ставите, главния мозък и др. части на централната нервна система. В този стадий подуването, болката и ограничените движения най-често в една или няколко стави стават постоянни (артритът е хроничен). Най-често за засегнати коленните и други големи стави. Засягането на главния мозък и периферните нерви се изявява с отслабване на паметта и концентрацията, деменция ("оглупяване"), лесна уморяемост, влошена кординация, отслабване до загуба на чувствителността на крайниците, тръпнене и бодежи в ръцете и краката, слабост в мускулите и т.н.

8. Кой боледува от Лаймска болест, изгражда ли се имунитет срещу болестта и как?

Лаймската болест засяга хора от двата пола във всяка възраст. Хората, които прекарват повече време в гористи и тревисти местности са изложени на по-висок риск от ухапване от кърлеж (животновъди, горски работници, туристи и т.н.). Възможността за заразяване е по-висока през лятото и есента, когато кърлежите са най-активни.

Инфекцията с Borelia burgdorferi предизвиква отговор от страна на имунната система на организма с активацията на редица имунни клетки и производство на специфични защитни белтъчни молекули, наречени антитела. Свързвайки се с определени белтъци от човешкото тяло, обаче, причинителят на Лаймската болест успява да избегне в известна степен имунния отговор на човешкия организъм. Въпреки имунния отговор на организма след преболедуване и оздравяване (с лечение) от Лаймска болст е възможно повторно заразяване при ухапване от кърлеж и повторно развитие на болестта.

9. Какъв е инкубационният период на Лаймската болест?

Интервалът от първия контакт на човека с причинителя до изявата на първите симптоми (оплаквания) на заболяването се нарича инкубационен период. Инкубационният период на Лаймската болест е от 3 до 30-ина дни.

Болният от Лаймска болест не е заразноопасен за околните. Лаймсак болест не може да се развие без ухапване от заразен кърлеж.

10. По какъв начин човек се заразява от Лаймска болест?

Човек се заразява от Лаймска болест при ухапване от кърлеж, който от своя страна е заразен с причинителя на заболяването, Borelia burgdorferi. Не всички кърлежи са заразени с този бактерий. Borelia burgforferi живее в храносмилателната система на заразения кърлеж. Кърлежите се хранят с кръв, която смучат при ухапване на топлокръвни животни и хора. При ухапването се нарушава целостта на кожата и причинителят на заболяването може дапопадне в кръвта на човека.

Болестта не може да се предаде от човек на човек.

11. От какво се причинява Лаймската болест?

Лаймската болест се причинява от бактерия, която представлява вид спирохета. Точното име на тази спирохета е Borelia burgdorferi. Тази бактерия има сложен жизнен цикъл, като част от него протича в храносмилателната система на някои видове кърлежи и в някои бозайници като мишки и елените. Човекът не представлява "част" от жизнения цикъл на Borelia burgdorferi, но може да се зарази ако бъде ухапан от заразен кърлеж.

Естествен "резервоар" на инфекцията са някои гризачи, елени, кучета, коне, крави и др. Кърлежите се заразяват със спирохетата при смучене на кръв от заразено животно и могат отново чрез ухапване да пренесат инфекцията в човека. Кърлежите предават инфекцията в собственото си потомство и по този начин се образуват "природни огнища" на инфекцията. Тези природни огнища се намират предимно във влажни, гористи местности с надморска височина до 2000 м.

12. Какво представлява Лаймската болест?

Лаймската болест е бактериално инфекциозно заболяване, което се причинява от един вид спирохета и се разпространява чрез ухапване от кърлеж. Кърлежите могат да заразят с тази спирохета хора и животни. Кърлежите, които разпространяват заболяването са много малки и много често ухапването може да остане незабелязано от човека. Лаймската болест спада към трансмисивните заболявания, чиито причинители се предават от кръвосмучещи насекоми и кърлежи. Лаймската болест има сезонен характер-случаите зачестяват през лятото и есента , което съвпада с периода на активност на кърлежите.

Лаймската болест протича в няколко фази и може да причини увреждане на кожата, ставите, сърцето и нервната система на човека. Ранната фаза се развива винаги на мястото на ухапването от кърлежа и предизвиква образуването на характерен, разширяващ се червен кръг в кожата.

Заболяването е открито в края на 70-те години в град Лайм, щата Кънектикът, където голям брой деца развили по сравнително едно и също време заболяване, наподобяващо ревматоиден артрит. Заболяването се среща в голяма част от САЩ, Азия, Австралия, Европа, включително и България.