1. Може ли да се предпазим от варицела?

Една от най-ефективните стъпки в предпазването от варицела е спазването на карантинните мерки (виж по-горе).

Съществува специфична жива атенюирана (с отслабени болестотворни свойства, но запазени свойства за стимулиране образуването на специфични защитни антитела в организма) ваксина против варицела-зостер вируса, която в нашата страна се прилага само на рисковите контингенти от населението (виж по-горе). В някои от развитите страни има стремеж за прилагане на тази ваксина на всички с изключение на бременните жени и кърмачетата под 1-годишна възраст, както и децата със сериозно увредена имунна система. Целта е избягване както на боледуването от варицела така и евентуалното реактивиране на вирусната инфекция под формата на заболяването херпес-зостер по нататък в живота при състояния, свързани с отслабване на защитните способности на имунната система. След прилагането на ваксината може да се наблюдава нежелана реакция под формата на поява на варицелоподобен обрив.