1. Може ли да се предпазим от рубеола?

Карантинни мерки - при регистриране на случай на рубеола в училище или детската градина се предприемат определени карантинни мерки за контактните на болното деца в рамките на максималния инкубационен период на заболяването. Болното дете не посещава училище или детска градина до изтичане на срока, в който то е потенциално заразноопасно.

Най-добрата профилактика е извършването на имунизация. Имунизацията срещу рубеола се извършва с жива атенюирана ваксина, най често в рамките на комбинираната ваксина MMR (срещу морбили, паротит и рубеола). Прилагането на тази ваксина е включено в задължителния имунизационен календар на република България. Първата доза от ваксината се инжектира на възраст между 12 и 15 месеца, а повторната ваксинация се извършва на 4-6 годишна възраст. Обикновено се прилага комбинираната ваксина, но ако се налага могат да се инжектират някои от отделните и компоненти или комбинацията морбили-рубеола. Ваксината е атенюирана, което означава, че съдържа отслабени живи вируси, които само стимулират имунната система за образуване на защитни белтъци-антитела срещу рубеолния вирус, без да предизвикат разгърнато заболяване. Въпреки, че болшинството от децата понасят добре ваксината, някои развиват висока температура и дори обрив около 5 до 12 дни след имунизацията. Защитният ефект на ваксината може да отслабне с течение на времето; дори при правилно проведена имунизация в детството, възможно е юноши и млади хора да се заразят от морбили или рубеола.

Всички деца трябва да бъдат ваксинирани. Изключение представляват само децата с вроден имунен дефицит (родени с имунна система, неспособна да се бори с инфекции), деца подложени на лъчелечение или химиолечение по повод на ракови заболявания и такива провеждащи дългосрочно лечение с кортикостероиди. Препоръчва се избягване на тази ваксинация и при деца с много тежки алергични реакции към яйца или лекарството неомицин. Ваксината не трябва да се прилага на бременни жени, това може да се осъществи едва след раждането.

Поради големия риск за увреждане на плода при заразяване с рубеола по време на бременност се препоръчва всички жени в детеродна възраст и с репродуктивни намерения (намерение за зачеване и раждане на дете) да изследват имунитета си срещу рубеола (в специализирани лаборатории се изследва титър на антитела срещу рубеолния вирус, образувани в резултата на ваксинация или прекарана в миналото рубеола)и ако той се окаже нисък или недостатъчен да проведат повторна имунизация с противорубеолна ваксина.

При бременна в първото тримесечие на бременността с изявена форма на рубеола се дава съвет за прекъсване на бременността по медицински показания.

При бременна жена, която е контактна с болен от рубеола, се предприемат две последователни серологични изследвания през интервал от 10-13 дни и в зависимост от резултатите се продължава с наблюдение (ако титърът на антителата остане един и същ това най-вероятно означава пркарана в миналото рубеола) или съвет за прекъсване на бременността (неколкократно нарастване на титъра на антителата означава прясна рубеолна инфекция; същото сочи и неколкократно намаляване на титъра на антителата срещу рубеолния вирус).