1. Какво е анатомичното устройство на ставите?

За да бъде разбрана същността на засягане на ставите при ревматоидния артрит е необходимо да се създаде елементарна представа за строежа на ставите.

Мястото, където две кости контактуват помежду си и осъществяват движение една спрямо друга, се нарича става. Повърхността на костите, свързващи се в дадена става са покрити с гладка и твърда, но еластична тъкан, наречена ставен хрущял. Частите на костта, включени в структурата на ставата, са обхванати от всички страни от ставна капсула. От вътрешната си страна тази капсула е покрита от нежна тъкан, наречена синовиална мембрана. Тя произвежда малко количество течност, наречена синовиална, която осигурява гладкото приплъзване на ставните хрущяли на свързващите се кости един спрямо друг.

Костите в рамките на една става са свързани помежду си от здрави съединително-тъканни ленти, наречени връзки. Сухожилията са здрави съединително-тъканни лентовидни или вървовидни структури, свързващи даден мускул с костта.

Движението в ставата се осъществява като мускулът чрез сухожилието придърпва костта, за която се залавя и покритите със ставен хрущял костни повърхности се приплъзват една спрямо друга.

Ставата е вид свързване между костите, което осигурява движението им една спрямо друга. В една става могат да контактуват две или повече от две кости. В зависимост от формата си (кълбовидни, елипсовидни, седловидни и др.) ставите позволяват движение в една, две или три равнини.

Нормалният хрущял осигурява гладко приплъзване на ставните повърхности и пренасяне на тежестта на съответната част от тялото.

Този слой на костта, който лежи непосредствено под ставния хрущял, се нарича субхондрална (подхрущялна кост). Той играе важна роля в механиката на ставата.

Отвън ставата е заобградена от плътна и здрава тъкан, която се нарича ставна капсула. Тя загражда ставната кухина. Ставната кухина обикновено представлява затворено пространство. От вътрешната си страна ставната кухина е постлана от нежен слой тъкан, наречена синовиална мембрана. Синовиалната мембрана произвежда малко количество течност, наречена синовиална, която намалява още повече триенето между хрущялните ставни повърхности и осигурява гладкото приплъзване на костите една спрямо друга.

До ставния хрущял не достигат кръвоносни съдове. Той се "храни" от синовиалната течност, която го облива. Ставният хрущял не е чувствителен на болка, тъй като не притежава нервни окончания. Подхрущялната кост и особено ставната капсула са богато инервирани. Усещането за болка в ставата произхожда от тези структури.

Повече информация за анатомия на: